Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 78/2018 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

78/2018

Bioodpady: Nezastupitelná úloha kompostu pro vznik cirkulárního Česka

Zpřísňující se legislativa Evropské unie i České republiky týkající se skládkování a rostoucí problémy v zemědělské krajině, která nedokáže v potřebné míře zadržovat vodu, by teoreticky měly vést naše politiky a společnost k zásadním změnám v oblasti opětovného využívání dosud sporadicky využívaných zdrojů. Například kompostů. To se ale prakticky neděje, respektive děje se tak v míře nepatrné, ke škodě všech, píše v novém čísle časopisu Odpadové fórum, věnované bioodpadu, agroanalytik a šéfredaktor portálu Naše voda Petr Havel.

Českou republiku při přechodu na cirkulární ekonomiku čekají velké změny. S ředitelem odboru odpadů MŽP Jaromírem Manhartem jsme si povídali o připravované cirkulární strategii, jeho postoji k energetickému využívání odpadů, připravované TAP vyhlášce, sanacích skládek, polském odpadovém hospodářství, využívání druhotných surovin i o omezování jednorázových plastů.

Ohlas čtenářů nám tentokrát napsal generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. PET je podle něj skvělý a cenný materiál, který může být opakovaně recyklován do nových lahví. Bohužel i v jinak záslužných žlutých kontejnerech se PET často znečistí, což ztěžuje nebo znemožňuje jeho recyklaci. Kvůli neefektivnímu systému se z oběhu ročně bez nového využití ztratí cenný PET materiál v hodnotě až stovek milionů korun, upozorňuje generální ředitel.

Obsah:

 • Cirkulární novinky
 • Rozhovor s Jaromírem Manhartem: Odpady musí být energeticky využívány, pokud je nelze využít jinak | Jiří Študent
 • BIOODPAD, technologie v regionu | Květuše Hejátková
 • Biologicky rozložitelné komunální odpady (katalogové číslo odpadu 20 02 01) | Eva Čermáková
 • Co získají samosprávy, když zavedou třídění bioodpadu? | Lilianna Škorpíková
 • Nezastupitelná úloha kompostu pro vznik cirkulárního Česka | Pert Havel
 • Kontroly ČIŽP v oblasti nakládání s BRKO | Jitka Bäumeltová
 • Bioplynové stanice jako moderní prvek v regionálním systému pro nakládání s odpady a výrobou energií | Adam Moravec
 • Oddělený sběr bioodpadu jako účinný nástroj řízení nákladů na odpadové hospodářství | Daniela Baráková, Tomáš Hlavenka
 • Porovnání složení a produkce domovního bioodpadu z rodinných domů a bytových jednotek | Bohdan Stejskal, Anna Malsová
 • Výroba TAP z bioodpadů | Kristýna Tompsová
 • Třídění bioodpadu a upravený svoz v Jihlavě překreslily grafy | Radek Tulis
 • Biologicky rozložitelný odpad – energetický potenciál ekologické hrozby | Milan Rozlivka • Více recyklátu v PET lahvích | Alessandro Pasquale
 • Slovo do pranice | Michael Barchánek
 • PLASTICS RECYCLING SHOW (PRS) | František Vörös
 • Jak dobře vysoutěžit a zas mluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu II. | Martin Fadrný, Petr Bouda
 • Odpady z metalurgie II. | Zdeněk Čížek
 • Chemické látky a směsi – povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky | Kristýna Lanová
 • Biosušení jako účinný nástroj pro zpracování a konečnou úpravu čistírenských kalů | Michal Šereš, Petra Innemanová, Vojtěch Pilnáček
 • Vyšlo nové WASTE FORUM | Ondřej Procházka