About Subscription Advertising Contacts Archives Conferences WF
Květnové číslo OF

Květnové číslo OF

ROZHOVOR Mynářová: Reálná udržitelnost se bez vědy nedá dělat | Redakce OF Vandrovec: Cestu ekonomického fungování bez důrazu na ekologii nám planeta brzy zatrhne, nelze jen brát | Redakce OF KAUZA Dva malé odstavce v zákoně za miliardy korun aneb odpadový zlatý důl | Pavel Jiříček CIRKULÁRNÍ…
more

NOVINKY