Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 12/2001 | odpadoveforum.cz
About Subscription Advertising Contacts Archives Conferences WF

12/2001

spektrum
Jak to vidí obce
Odpady - Luhačovice 2001 podeváté

odborná příloha
Energetické využití odpadů
Odpady, vedlejší produkty nebo alternativní paliva?
Spalování odpadů v cementárnách
Výroba náhradního paliva z odpadů, použití v cementářské peci
Spalování paliv a surovin na spalovacích jednotkách

z vědy a výzkumu
Profil vědeckého pracoviště - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro životní prostředí
Profil vědeckého pracoviště - Vysoká škola báňská TU Ostrava, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Profil vědeckého pracoviště - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Oddělení polymerních materiálů
Návrh odstranění staré zátěže - destilačního zbytku z výroby 2-naftolu
Stabilizace/solidifikace nespalitelných nebezpečných odpadů pomocí asfaltového pojiva

nakládání s odpady
Zpracování elektrotechnických odpadů, nový program recyklace drahých kovů

servis
Zpravodaj ČAOH
Legislativa životního prostředí na internetu
Zaměřeno na autovraky
SFŽP ČR - Informace k programům 8.1. a 8.2.
Odpadové fórum v roce 2002
Kalendář
Ze zahraničního tisku
Rejstřík
Ceník inzerce
Ediční plán

resumé

legislativní příloha
- volně vložená příloha
RUKOVĚŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 6/2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, úplné znění

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: