Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 4/2001 | odpadoveforum.cz
About Subscription Advertising Contacts Archives Conferences WF

4/2001

spektrum
Seminář k variantám pro implementaci
STEO zasedalo
Sešlost Odpadového fóra

odpad měsíce
Biologicky rozložitelný odpad
Biodegradabilní odpady na skládkách a plány odpadového hospodářství
Co s biodegradabilními odpady? Spalovat - kompostovat - skládkovat?
Budoucnost biologického zpracování
Nové nádoby na biologický odpad
Nakládání s bioodpadem komunálního původu - anketa
Způsoby třídění bioodpadů - zkušenosti z francouzského města

řízení
Státní fond životního prostředí České republiky. Přiblížení SFŽP příjemcům podpory
Projekt PHARE 2000 - Twinning: Centrum pro řízení odpadového hospodářství
Bude u nás odpadové hospodářství globalizováno?

odborná příloha
Obalové odpady
Návrh obalového zákona Porovnání se systémy sběru obalů v EU
Systém nakládání s komunálním odpadem Snaha o porovnání financování v SRN a u nás
Jak letos v obalech?
Komentář k ustanovením § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
Systém zpětného odběru obalových odpadů, jejich využití a recyklace provozovaný společností APUSO plus, a. s.

nakládání s odpady
Kouřové plyny ve spalovnách Možnosti dočišťování
Skládkování odpadních kalů Ekologická rizika

servis
Zájem o EMS u odpadářů roste
Rukověť odpadového hospodářství
Na podporu recyklace PET lahví
Vaše reklama na internetu zdarma
Kalendář
Ze zahraničního odborného tisku
Novinka - Recyklace na internetu www.recyklace.net
Nová kompostárna
Kontejnery na odpad s odsuvným víkem - příště jen s dětskou pojistkou
Resumé

pravidelná příloha PRAHA A ODPADY
Spalovna komunálního odpadu Praha-Malešice
Rozšíření sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: