Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2001 | odpadoveforum.cz
About Subscription Advertising Contacts Archives Conferences WF

7,8/2001

spektrum
Spalovny v Británii
Envitec 2001
Mezinárodní konference ODPADY 21 - závěry a doporučení
Sanační technologie IV

ročenka
Ročenka odpadového hospodářství
Deset let právního prostředí v odpadovém hospodářství u nás, deset let odborného tisku
Řádný režim do změn v odpadovém hospodářství
Stav zpracování krajských koncepcí hospodaření s odpady
Produkce vybraných druhů odpadů v roce 1999
Surovinová politika a druhotné suroviny
Státní fond životního prostředí - Programy pomoci průmyslu, internetová adresa www.sfzp.cz
Vývoz a dovoz odpadů
Zahraniční obchod s druhotnými surovinami
ČIŽP v roce 2000
Centrum pro hospodaření s odpady - Twinning projekt
Relevantní dokumenty Evropského společenství
Přehled norem z oblasti odpadového hospodářství
Projekty zpracované pro odbor odpadů MŽP v roce 2000
Národní plán nakládání s nebezpečnými odpady
Uzavřena Kapitola 22: Životní prostředí
Nový zákon o odpadoch

řízení
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k zákonu o odpadech týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady
Nakládání se stavebními a demoličními odpady - přístup MŽP
Konečně optimismus v recyklaci stavebních odpadů

servis
Zpravodaj ČAOH
Nabídka a poptávka odpadů v reálném čase
Recyklace na internetu - www.recyklace.net
Integrovaný systém v rámci separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu
Nová třídírna papíru v Praze

RUKOVÉŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŔSTVÍ 2/2001 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (úplný text)

legislativní stránky časopisu - volně vložená příloha
RUKOVÉŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŔSTVÍ 2/2001
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změn některých zákonů (úplný text)

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: