Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2004

SPEKTRUM
Konečně o pojmech v odpadech
Štípaní dřeva mělo na Pragothermu největší úspěch

ODPAD MĚSÍCE
Kaly z ČOV
Strategie nakládání s čistírenskými kaly
Jak nakládat s kaly. Energie v kalu. Jak snížit produkci kalů
Čistírenské kaly v EU
Příprava nové směrnice. Evropská komise vydala souhrnnou studii Způsoby odstraňování a recyklace kalů z ČOV.
Jsou současné právní předpisy pro kaly z komunálních ČOV dostatečné?
Legislativa kalů z ČOV není příliš propracovaná a jsou v ní nesrovnalosti.
Technologie stabilizace čistírenského kalu s hygienizačním účinkem
Metody hygienizace a jejich příklady.
Technické řešení hygienizace kalů
Chemická hygienizace vápnem. Termická hygienizace a stabilizace - metoda Aerotherm a pasterizace.
Termická kondicionace kalu
Spoluspalování čistírenských kalů v elektrárně a cementárně
Spalování vysušených kalů v cementárně je jedinečná metoda využití kalů, spoluspalování odvodněného kalu v elektrárně nevyhovuje.
Seminář a konference ke kalům z ČOV

TÉMA MĚSÍCE
Průmyslové odpadní vody
Víme, co je to kapalný odpad?
Jaký je vztah mezi kapalným odpadem a odpadní vodou?
Kapalné odpady očima jednoho inspektora
Hra překupníků s odpady - smíchat a ředit! Jak z toho ven?
Redukcia znečistenia priemyselnych odpadových vod pred biologickým stupňom čistenia
Praktické příklady jak předem významně snížit znečištění.
Odstraňování nebezpečného kapalného odpadu
Filtrace přes aktivní uhlí a solidifikace pomocí popílku z fluidního spalování.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Aplikace LCA studie na odpadové hospodářství. 2. Sběr, svoz, skládkování a spalování
Výsledky hodnoceni environmentálních dopadů systému nakládání se zbytkovým komunálním odpadem s porovnáním skládkování a spalování.

SERVIS
Sanace budou letos v Luhačovicích
WASTE - odborný internetový časopis 5/2004
Informační odpadový server - Aktuality
Ze zahraničního tisku
Kalendář

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ:

 


Zpravodaj České asociace odpadového hospodářství