Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 9/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

9/2003


SPEKTRUM
Moderní technika ve sběru a svozu odpadů
Netradiční zdroje energie
Druhý život pneu


ŘÍZENÍ
K Plánu OH ČR
Rozhovor o Plánu s paní náměstkyní
Náměstkyně ministra životního prostředí odpovídá na otázky redakce k Plánu odpadového hospodářství ČR.
Seznam realizačních programů ČR pro období 2003 - 2005
Výčet deseti realizačních programů a jejich předepsaná struktura.
Plán z pohledu územní samosprávy
Úvaha nad legislativními aspekty Plánu odpadového hospodářství ČR.

ODPAD MĚSÍCE
Rybniční sedimenty
Bude možné využívat sedimenty v zemědělství?
Využití sedimentů z rybníků a vodních nádrží v zemědělství
Názor Ministerstva zemědělství.
Právní stav využití sedimentů v zemědělství
Stanovisko Ministerstva životního prostředí.
Okolnosti a souvislosti zemědělského využití rybničních sedimentů
Objemy sedimentů v rybnících podle naléhavosti. Průměrné obsahy toxických kovů.Příčiny potíží s odbahňováním. Možné cesty.
Sdělení odboru odpadů MŽP
Výběr ze sdělení k zařazení sedimentů podle Katalogu odpadů.

TÉMA
Úprava odpadů
Biologická úprava odpadů
Metody a mikrobiologické aspekty. Příklady praktického využití.
Mechanicko-biologická úprava odpadů. Možnosti biotechnologie
Současný stav technologie. Rozklad organických látek. Charakterizace stability upravených odpadů.
Recyklační dvůr odpadů Pitterling
Záměr na výstavbu střediska pro komplexní využití komunálních odpadů.
Novinka pro nakládání s použitými pneumatikami
Na náš trh přichází lis na pneumatiky.
Technika pro kompostování
Přehled techniky vhodné (nutné) pro provoz kompostárny.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Kaly z ČOV. Jsou kaly odpadem nebo hnojivem?
Přehled produkce kalů z ČOV a nakládání s nimi v členských státech EU v letech 1980 - 1990 a v roce 2000. Nakládání s kaly v jednotlivých krajích v ČR. Množství toxických kovů obsažených v roční produkci kalů ve vybraných krajích ČR..
Biofiltry pro čištění vod kontaminovaných organickými látkami
Ověření účinnosti odstraňování NEL a PAU z kontaminované podzemní vody pomocí mikrobiálního filmu ukotveném na nosiči, kterým byl oxihumolit.


SERVIS
Recyklace - Plán OH ČR - Nulový odpad
Reakce na aktivity ekologických nevládních organizací.
XI. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2003
Předběžný program. Hity kongresu a výstavy. Obsah sborníku přednášek. Společenský program.
Resumé

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA
Povodeň v roce 2002. Průběh a výsledky nakládání s odpady

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: