Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2002

SPEKTRUM*6


 

ODPAD MĚSÍCE

Obalový odpad*10

Přínosy zákona o obalech pro obce a pro životní prostředí*10
Na tiskové konferenci zaměřené na zhodnocení prvních dnů účinnosti zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech, se zástupci MŽP v čele s ministrem Miloašm Kužvartem snažili vysvětlit změny, které s tímto zákonem přicházejí, a hlavně jejich možný přínos, a to nejen pro životní prostředí, ale hlavně pro obce a jejich obyvatele.

Obaly v českých technických normách*12
Stručný obsah devíti nových norem týkajících se obalů.

Jak je to s obaly v Dánsku a Německu*14
TÉMA: SĚR A SVOZ ODPADŮ

Sběr a komunitní kompostování bioodpadů v ČR*16
Současný stav sběru bioodpadů komunálního původu, možné systémy sběru a úkoly pro nejbližší roky.

Svoz komunálních odpadů z rekreačních oblastí*18
Novela zákona o místních poplatcích umožní svoz domovního odpadu i v rekreačních oblastech. Nástin tří použitelných systémů sběru.

Dětská pojistka - novinka, která "zlobí"*4
Alternativou ke kontejnerům s dětskou pojistkou jsou tyto s plochým víkem.
Z VĚDY A VÝKUMU

Staré zátěže jemnozrnných hutních odpadů*22
Ve vysokopecních a ocelárenských kalech uložených na odkalištích podniku Nová huť Ostrava se nacházejí statisíce tun železa, ketré by bylo možné využít.
KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJŮ

Královéhradecký kraj v poločase*24
Byla dokončena analytická část koncepce.

ŘÍZENÍ

Otázky důležité nejen pro odpadové hospodáře*24
Odpovědi náměstkyně ministra na vybrané otázky..

Aktualizace programů SFŽP pro využívání obnovitelných zdrojů energie*25

Plán odpadového hospodářství České republiky*28
Všechny relevantní dokumenty pro přípravu plánu jsou na www.env.czSERVIS

Kalendář*25

Ze zahraničního tisku * 26

Zpravodaj ČAOH*28
RESUMÉ*29


FIREMNÍ PREZENTACE

Komunální podvozky VOLVO na českém trhu*5

LEGISLATIVNÍ STRÁNKY ČASOPISU - volně vložená příloha

RUKOVĚT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3/2002

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro zařazování odpadů na zelený seznam*1

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: