Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 1/2001 | odpadoveforum.cz
About Subscription Advertising Contacts Archives Conferences WF

1/2001

spektrum
Seminář Co nového v odpadech 2000
Seminář k recyklaci plastů

odpad měsíce
Kaly
Využívání kalů z čistíren odpadních vod - zásady a příprava právní úpravy
Kaly z ČOV - možnosti využití v zemědělství
Odborná skupina Kaly a odpady
Sušení kalů
Spalování čistírenských kalů v cementárně
Hygienizace čistírenských kalů
Podmínky pro využití kalů v zemědělství - pracovní text návrhu vyhlášky
Návrh vyhlášky MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

odborná příloha
Průmyslové odpadní vody
Vypouštění průmyslových odpadních vod do stokové sítě
Ukazovatele znečistenia priemyselných odpadových vôd
Čištění zaolejovaných odpadních vod

řízení
Podpora v oblasti nakládání s odpady - Přehled činnosti SFŽP ČR za rok 2000

servis
Ze zahraničního odborného tisku
Kalendář
ČAOH - Česká asociace odpadového hospodářství
Novinky z internetu
Kabinety odpadů do 3. tisíciletí

pravidelná příloha PRAHA A ODPADY
Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy na úseku nakládání s komunálním odpadem i
Vyhláška hlavního města Prahy č. 15/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech), ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/2000 Sb.
Plánovací nástěnný kalendář Odpadového fóra

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: